Mr.Prathipati Greetings in Chris...

Ik collecteer omdat:

ging ik naar de Summer Bible School. Met de sport en spelen die in de Bijbel prediken over Israëls uittocht in de Bijbel, kwam hoofdstuk 12 door, het Paschalam, dat verwijst naar insinuaties, redenerend van slavernij naar zonde en slavernij of Satan. De Heilige Geest werkte in mij, beleed mijn zonden met tranen, aanvaardde Heer Jezus als mijn Verlosser nadat de kerk kwam, getuige van de dopen in de rivier. Dit is mijn reddingservaring. Hij vroeg hem een kans te geven om 2 jaar werk te doen, een baan in de bouw te krijgen, als supervisor, nadat hij op 30-jarige leeftijd zijn bediening had gehoorzamen. Opgedragen in 1990, Get the Married in hetzelfde jaar. Opgedragen aan de bediening van de Heer. Met studies gebruikte de Heer zijn getuigenis voor mij op jeugd- en zondagsscholen en in de kerk. Nadat ik was afgestudeerd als BA en burgerlijk ingenieur tot het begin van mijn spirituele reis, riep de Heer me voor de volle-tijddienst. Ik ben Paster, Evangelist, Ik heb de familie, Vrouw is Annie, Ze is ook in een fulltime evangelisatiedienst. Mijn vrouw werkt met vrouwen en kinderen. We hebben twee kinderen, ze studeren. Voor gebed en omgang zal ik je een bediening sturen: 1. Heb een kleine kerk die het evangelie predikt in die leer van God 2. Gebedscellen 3. Huisbijbelstudies 4. Evangelisatie voor individuen en groepen en in het algemeen 5. Sportbediening 6 Evangelisatie in de gevangenis, 7. Tribal Gospel Tours 8. Jeugdretraites 9. Zondagsschool 10 Zondagsschool en zondagse lerarenopleiding 11. Toegankelijkheid ,, Outreaches in nabijgelegen steden en dorpen. Verkondig het evangelie op straat met een megafoon en verspreid traktaten, met doorlopende bewerkingsprogramma's 12. Toon genade door chacolats te onderwijzen, zoals de zondagsschool. met doorlopende redacteuren 12. Toon gratie door chacolats te onderwijzen, zoals de zondagsschool. Deel oude (ingezamelde) kleding uit aan oud en behoeftig. We willen vrienden maken om op zending voor Christus te dienen. Deel oude (ingezamelde) kleding uit aan oud en behoeftig. Help de armen en behoeftigen. 13. Zorg voor medische kampen voor de armen. 14. We willen vrienden maken om op zending voor Christus te dienen. Adres: Br. Prathipati Paul Raju ,, Evangelist, Prison Chaplain, Bethesda GDM Christian Assembly Church, Old Town, At Pond, H. Nr. 15-20-8, Opp.NTR park Gate, TANUKU-534211, Andhra State,3 Bijlagen
0

Donaties

€ 0

ingezameld